Huisartsenpraktijk Sparen is geopend op:
maandag t/m vrijdag van 08:00u - 17:00u
Geopend op: maandag t/m vrijdag van 08:00u - 17:00u

CVRM Spreekuur

Hart- en vaatziekten zijn in Nederland en de westerse wereld de belangrijkste oorzaak van sterfte. Preventie van hart- en vaatziekten is daarom van groot belang. Wij willen de kwaliteit van de huisartsenzorg voor mensen met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten optimaliseren. Beïnvloeding van de risicofactoren, zoals bijvoorbeeld hoge bloeddruk of een hoog cholesterolgehalte in het bloed, zijn daarbij essentieel. Het doel van deze zorg is om de risico’s op het krijgen van hart- en vaatziekten zo laag mogelijk te houden. Wij hebben hiervoor een speciaal spreekuur opgezet.

Het CVRM spreekuur is bedoeld voor iedereen met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten. Hieronder vallen mensen die in het verleden al een hartinfarct of een beroerte hebben gehad, of mensen bij wie hart- en vaatziekten veel in de familie voorkomen. Maar ook mensen met een verhoogde bloeddruk of een verhoogd cholesterol gehalte.

Tijdens het Cardiovasculair Risicomanagement (CVRM) spreekuur/consult wordt een beeld gevormd van uw huidige gezondheidstoestand en wordt een inschatting gemaakt van het risico op toekomstige ziekte en sterfte door hart- en vaatziekten volgens de huidige richtlijnen. De hoogte van dit risico is bepalend voor het beleid, dat in samenspraak met u zal plaatsvinden. 

Deze spreekuren worden uitgevoerd door onze praktijkondersteuner Evelyne Roth. Evelyne werkt nauw samen met de huisarts en eventueel andere betrokken zorgverleners, zoals de diëtist en de specialist. 

Om een afspraak te maken voor het CVRM spreekuur kunt u contact opnemen met de assistente.

 


15-12-2017

Contact

Spoednummer 06-22470953
 

Huisartsenpraktijk Sparen

Karel Doormanweg 33
3317 ZD Dordrecht
Telefoon:
078-6182030
Receptenlijn:
078-6182030 optie 2
Fax:
078-6181521
E-mail: info@huisartsenpraktijksparen.nl
Routebeschrijving >