Huisartsenpraktijk Sparen is geopend op:
maandag t/m vrijdag van 08:00u - 17:00u
Geopend op: maandag t/m vrijdag van 08:00u - 17:00u

Huisregels Huisartsenpraktijk Sparen

 

Juni 2019

 

U bent van harte welkom bij huisartsenpraktijk Sparen. Om ons werk goed te kunnen doen zijn er praktijkregels opgesteld. Door betreding van onze praktijk gaat u akkoord met onderstaande regels.

 

 • In opdracht van de huisarts vraagt de assistente u welke klachten u heeft. Op basis van uw antwoorden kan de assistente bepalen hoe u het beste geholpen kunt worden.
 • Wij verzoeken u een consult telefonisch aan te vragen tussen 08:00 en 11:00. Aan de balie kunnen wij uw privacy niet garanderen
 • Tijdens ons telefonisch spreekuur maken wij geen afspraken
 • Visites kunt u voor 10.00 uur ’s ochtends aanvragen. De assistentes bepalen in overleg met de artsen of een visite toegewezen wordt
 • Patiënten worden alleen gezien als eerst een afspraak is gemaakt
 • Een consult duurt tien minuten. Indien u meerdere klachten heeft, dient u dit van te voren door te geven bij het maken van de afspraak, zodat er langer tijd voor u gereserveerd kan worden
 • Herhalingsrecepten verzoeken wij u aan te vragen via de receptenlijn of website
 • Gebruik de spoedlijn alleen voor levensbedreigende situaties
 • Afspraken kunnen tot 24uur van te voren kosteloos worden geannuleerd. Zonder tijdige annulering van uw afspraak, is het sinds 1 januari 2011 toegestaan de gederfde consulttijd bij u in rekening te brengen
 • Te laat op een afspraak komen zonder bericht, wordt ook beschouwd als niet verschijnen zonder bericht.
 • Passanten (patiënten die niet zijn ingeschreven) betalen vooraf contant of per pin. Hiervoor ontvangt u een rekening. Deze kan ingediend worden bij de eigen zorgverzekering.
 • Iedereen dient de algemeen geldende omgangsvormen te hanteren zoals elkaar beleefd en met respect behandelen.
 • Geef elkaar de gepaste ruimte i.v.m. privacy
 • Geen gesprekken verstoren of hinderen
 • Agressief gedrag, fysiek en verbaal geweld wordt niet getolereerd en is niet toegestaan. Wij behouden ons het recht, indien wij dit noodzakelijk achten u de toegang tot de praktijk te ontzeggen.
 • Wapenbezit, drugs en/of alcoholgebruik zijn niet toegestaan
 • Roken is in het pand verboden
 • Het gebruik van mobiele telefoons, tablets, laptops e.d. zijn toegestaan, maar mogen geen overlast veroorzaken
 • Aanwijzingen van onze medewerkers moeten altijd worden opgevolgd
 • Helaas constateren wij dat patiënten soms uit eigen beweging voor niet-spoedeisende zaken een afspraak maken met een specialist en achteraf pas een verwijzing aan de huisarts vragen. De huisarts schrijft achteraf geen verwijzingen voor specialistische zorg uit. De specialist mag in dit geval geen zorg aan de patiënt verlenen en kan de zorg niet declareren bij de zorgverzekeraar. Indien een specialist in dit geval toch besluit zorg te verlenen, dan vergoedt de zorgverzekeraar niets en komt vergoeding van deze behandeling volledig voor rekening van patiënt.
 • De praktijk is niet verantwoordelijk voor diefstal van eigendommen in het pand of het buitenterrein
 • Klachten kunt u melden bij uw huisarts, of melden via een klachtenformulier, verkrijgbaar via de website, of aan onze balie

 

Wij hopen dat zowel voor u als voor ons met deze regels een optimale werksfeer zal blijven bestaan. Heeft u op-, aanmerkingen of suggesties, dan horen wij die graag.

 

Vriendelijke groeten,

 

Team Huisartsenpraktijk Sparen

Contact

Spoednummer 06-22470953
 

Huisartsenpraktijk Sparen

Karel Doormanweg 33
3317 ZD Dordrecht
Telefoon:
078-6182030
Receptenlijn:
078-6182030 optie 2
Fax:
078-6181521
E-mail: info@huisartsenpraktijksparen.nl
Routebeschrijving >